sunnuntai 5.7.2020 Unto, Untamo

Lapinlahden ja Varpaisjärven paikallislehti

Työaika oikeassa käytössä

DigiSote-hankkeen kokeiluihin on kuulunut muun muassa Taimi-pelit, joista hoitaja Jenni Rönkön mukaan moni vuodeosastolla on innostunut.

Hanke: Digikokeilujen avulla etsitään parempia ratkaisuja.

Noora Knapp

Lapinlahden terveyskeskuksen fysioterapeutti Tiina Parviainen istuu tietokoneen äärellä. Pian näytölle ilmestyy Erkki Happosen videokuva.
Alkamaisillaan on asiakkaan ja asiantuntijan välinen etävastaanotto, joka on yksi syksyllä 2016 käyntiin polkaistun eAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä – Pohjois-Savon DigiSote -hankkeen piloteista.

Vuoden 2018 loppuun saakka kestävä hanke on tuonut sähköiset palvelut osaksi lapinlahtelaisten sosiaali- ja terveyspalveluita. Lapinlahti on osallistunut osatoteuttajana Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.
– Minusta tämä etävastaanotto on ollut kätevä, sillä minun ei tarvitse ajaa Varpaisjärveltä Lapinlahdelle kontrollikäynnin takia, Happonen selittää videopuhelun välityksellä.
Lapinlahti on pilottikuntana suunnitellut ja toteuttanut uusien digitaalisten palvelujen käyttöönottoja hyödyntäen sadan päivän kokeiluja.
– Hankkeen aikana on löydetty myös toimintamalleja, jotka ovat jääneet käyttöön pidemmäksikin aikaa, projektiasiantuntijana toimiva kunnan hyvinvointikoordinaattori Jaana Hämäläinen ja hankkeessa mukana oleva harjoittelija Johanna Roponen kertovat.

Etävastaanoton lisäksi Lapinlahdella on pilotoitu ja pilotoidaan etävastaanottona asiantuntijakonsultaatiota kotihoidossa, vuodeosastolla ja ravitsemusterapiassa.
Digikokeilut ovat pitäneet sisällään myös Taimi-pelejä vuodeosastolla, etälähetyksiä seurakunnan tapahtumista ja robottikokeilun 3- ja 5–vuotiaiden tarkastuksissa lastenneuvolassa.
Myös älypuhelimien käyttö eri yksiköiden toiminnassa on tuonut nopeutta ja oikea-aikaisempaa palvelua asiakkaalle.
– Erityisesti vilkkaammat lapset on saatu keskittymään paremmin robotin avulla neuvolan ajaksi. Palautetta piloteista kerätään sekä asiakkaan, että ammattilaisen näkökulmasta, Hämäläinen toteaa.

Pohjatyötä hanketta varten tehtiin kyselyjen kautta. Lapinlahden terveyskeskuksen henkilöstölle teetetyssä kyselyssä pyrittiin muun muassa selvittämään nykytilannetta ja minkälaisia ajatuksia sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio työntekijöissä herättää.
Myös kuntalaiset pääsivät kertomaan omista ajatuksistaan ja ideoistaan hankkeen alussa ja sen edetessä.
Digikokeilut eivät automaattisesti kuitenkaan vaadi asiakkaalta älypuhelinta tai tablettia. Varpaisjärven terveyskeskukselle alkuvuodesta pilotoitu etävastaanottopiste tarjoaa tarvittavat laitteet ja tilan henkilölle, jolla etävastaanotto ei onnistu kotoa käsin. Paikan päältä löytyy myös digivastaavia sairaanhoitajia, jotka auttavat tilanteessa.
Digikokeilujen tarkoituksena on parantaa sekä asiakkaan, että ammattilaisen arkea. Ajatuksena on etsiä myös kustannustehokkaita ratkaisuja asiakas edellä.
– Pilottien avulla pyritään selvittämään järkevimmät tavat toimia.
Digitoimenpiteillä on mahdollista tehostaa ammattilaisen toimintaa, joka käytännön tasolla tarkoittaa esimerkiksi virtuaalista kotikäyntiä tai etävastaanottoa. Tilanteissa, joissa asiakas asuu kaukana terveyskeskuksesta aikaa voidaan säästää digitoimenpiteen avulla merkittävästi.
– Pitkien välimatkojen takia asiantuntijoilla menee paljon aikaa pelkästään autossa istumiseen. Aikaisemmin käytössä ei ole ollut muita vaihtoehtoja kun paikan päälle ajaminen.
– Etävastaanoton avulla aikaa ei kulu autossa istumiseen, vaan osaaminen on oikeassa käytössä.

Lapinlahden terveyskeskuksen fysioterapeutti Tiina Parviainen keskusteli Erkki Happosen kanssa videopuhelun välityksellä.

Jätä kommentti

*