keskiviikko 18.7.2018 Riikka

Lapinlahden ja Varpaisjärven paikallislehti

Sosiaali- ja terveysosastolta aiotaan vähentää jopa 40 työntekijää

Lapinlahden kunta suunnittelee lähes 40 työntekijän vähentämistä sosiaali- ja terveysosastolta. Yhteistoimintaosapuolten välisiä neuvotteluja asiasta on käyty syyskuusta lähtien.
Osastopäällikkö Aino Huovinen arvioi, että irtisanominen uhkaa korkeintaan 15 työntekijää.
– Talousarvion valmistelu on kovasti kesken ja irtisanottavien määrä vielä auki.
Tämän hetkinen arvio kattaa perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelut. Irtisanomisia saattaa tulla lisäksi sosiaalitoimeen ja vammaispalveluihin. Niistä ei ole vielä yksilöityjä suunnitelmia.
Osa vähennystarpeesta hoituu eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättämisen kautta.
– Pyrimme siihen, että irtisanottavien määrä olisi lopulta pienempi.

Merkittävä yksittäinen toimenpide suunnitelmissa on hoivaosaston lakkauttaminen.
– Hoivaosasto lakkautetaan sitä mukaa kun hoidettavat vähenevät. Tilalle perustetaan kuntoutus- ja arviointiyksikkö.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa palveluasumispaikan saa arviointijakson kautta, jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.
– Kaikki muut vaihtoehdot selvitetään ensin.
Palvelutarjonnan painopistettä siirretään palveluasumisesta ja laitoshoidosta kotihoitoon niin paljon kuin mahdollista.
Huovinen huomauttaa, että Lapinlahdella on tähän asti ollut vanhuspalveluissa parempi tarjonta kuin maakunnassa keskimäärin.
– Kotihoitoa on saanut löysemmin perustein ja laitospaikkoja on ollut enemmän kuin keskimäärin. Nyt joudumme tulemaan tästä palvelutasosta alaspäin.
Säästökohteita on Huovisen mukaan valittu maakunnallisten sote-suunnitelmien mukaisesti. Laitoshoito- ja palveluasumispaikkoja on Lapinlahdella tällä hetkellä Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta enemmän. Säästötoimilla tullaan valtakunnallisten suositusten mukaista tasoa kohti.
– Esimerkiksi vanhusten laitoshoitoa saa jatkossa vain lääketieteellisin perustein, Huovinen sanoo.

Palvelulautakunta päätti elokuussa käynnistää tehostetun palveluasumisen ja laitoshoitopaikkojen vähentämisen. Nyt suunnitelma on konkretisoitumassa.
Hoivaosaston lakkauttamisen lisäksi osaa palvelutaloista kaavaillaan muutettavaksi ryhmäkodeiksi, joissa asukkaiden hoivapalveluista huolehtivat kotihoidon työntekijät. Palvelutalojen henkilökuntaa vähennetään.
Terveyskeskuksen vuodeosaston paikkamäärää vähennettiin tänä syksynä 40 paikasta 34:ään, ja paikkamäärää suunnitellaan vähennettäväksi edelleen.
Irtisanomisuhka koskee lähinnä hoitajia, mutta myös muun muassa lääkäri- ja hammaslääkärivirkoja on tarkoitus vähentää sekä puheterapiapalveluiden järjestäminen lopettaa.

Syynä leikkauksiin on kunnan erittäin vaikea taloustilanne. Kunnanhallituksen sote-osastolle antama ensi vuoden talousarvioraami on lähes 1,7 miljoonaa euroa tämän vuotista pienempi. Lisäksi tälle vuodelle ennustettu talousarvion ylitys on niin suuri, että sopeuttamistarve sote-osastolla on yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa.
Päättäjillä on niskassaan paineet kääntää tappiollisten tilinpäätösten putki nopeasti plus-merkkiseksi. Koska kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, uhkana on kuntalain mukaan kriisikunnaksi ajautuminen, mikä merkitsisi pakkoliitosta isompaan kuntaan.

Kommentit

  • Omainen

    Tuntuupa pahalta hoivaosaston lakkauttaminen. Omainen on vasta saanut päätöksen pysyvästä sijoituksesta hoivaosastolle eikä kotihoito hänen kohdallaan voi tulla kysymykseen. Toivottavasti mitään suurta muutosta ei tule kovin nopeaan. Omainen on ollut tyytyväinen tämänhetkiseen hoitoon. Voimia hoitajille tässä tilanteessa.

Jätä kommentti

*