maanantai 30.3.2020 Usko

Lapinlahden ja Varpaisjärven paikallislehti

Paikallisten työpaikkojen ja palveluiden puolesta – nimilista kokonaisuudessaan

Samalla kun kaikki olemme koronaviruksen leviämisen vuoksi huolissamme läheisistämme, ihmishengistä ja sairastumisista, epidemialla on arkisempikin puoli.

Epidemia vaikuttaa jo nyt yrityksiin monella tavalla. Jos ja kun taloudelliset seuraamukset leviävät yhtä jalkaa viruksen kanssa, yrityksiä voi kaatua ja monet työpaikat voivat vaarantua.

Jos tuotteita ei saada tehtyä tai kauppa ei käy, yritykset voivat joutua sopeuttamaan toimintaansa. Ja kun yksi yritys sopeuttaa, usein myös naapuri joutuu tekemään saman, sillä yritykset ovat myös toistensa asiakkaita.

Jos ei ole töitä, ei kuluteta. Jos on vähemmän yrityksiä ja vähemmän työpaikkoja, kertyy vähemmän myös veroja, joilla pyöritetään julkisia palveluita.

Ihmisten terveys ja läheisemme ennen kaikkea, mutta nyt jos koskaan voimme omilla toimillamme, esimerkiksi juuri paikallisia palveluita käyttämällä auttaa mahdollisuuksien mukaan. Paikallisesti käytetty euro voi vielä pelastaa paikallisia työpaikkoja ja palveluita.

Niin yksityisiä kuin julkisiakin.

Lapinlahden Yrittäjät  ja Varpaisjärven Yrittäjät

Kirsi Koistinen,
Varpaisjärven Pesula Oy
Kari Stedt
Seppo Jääskeläinen,
Varpaisjärven Tähtisiivous Oy
Tony Turkki,
St 1 Varpaisjärvi
Jussi Ahonen,
Huoltopalvelu Jussi Ahonen
Eino Kainulainen,
Taksi Eino Kainulainen
Raimo Korhonen,
Sähkö-ja kylmähuolto
Korhonen Oy
Lauri Laitinen,
Taksi Laitinen Lauri
Antti-Lassi Wäisänen,
Al-Wi Oy
Markku Ukkonen
Jonsan Saha Oy
Juha Saarelainen,
J&J Saarelainen Oy
Hannu Lappalainen,
Lappalaisen Liikenne Oy
Kari Nissinen,
Nissisen K-kauppa
Maija Lappalainen,
Hautakivipalvelu Maija
Lappalainen Oy
Kari Hartikainen,
Tuometall Oy
Jani Lehto,
Parkettila
Jukka Lappalainen.
JML Rakentajat Oy
Pirkko Manninen,
Varpaisjärven Apteekki
Jorma Laitinen,
Puun Lait Oy
Kati Lundgren,
Tuominotkon tila
Hannu Tuovinen,
Savon Konesuunnittelu Oy
Riikka Huttunen,
Rutistamo
Antti Hartikainen,
Varpaisjärven
Kivikiinteistöt Oy
Mika Hellberg,
Itä-Suomen Betonilattiat Oy
Jaana Virkkunen,
Virkkunen Jaana Tmi
Mikko Sorsa,
Varpaisjärven Graniitti Oy
Jussi Ukkonen,
Maanrakennus J.Ukkonen
Veli-Pekka Rissanen,
Taksi VP Rissanen
Mikko Ryynänen,
MR Psyykkari
Kari Savolainen,
Metsäkari Oy
Mirka Tuovinen,
Mirka Pukine Oy
Eino Lappalainen,
Savon Rakennus ja Kaluste
Laine Keittiöt
Martti Ahonen,
Varpaisjärven Tili ja
Kiinteistö Oy
Mirva Tuovinen,
Ravintola Reippaankulma
Jaana Holm,
Pitopalvelu Safoxi
Yrjö Ronkainen,
Varpuke Oy
Erkki Laitinen
Tarmo Heiskanen,
Kuljetus T.Heiskanen Ky
Viktor Kokk,
Vics Ay
Jukka Vepsäläinen,
Lapinlahden Hoitotarvike
Tmi JiiPee Moniapu
Matti Tuovinen,
Kiinteistö Oy Berliinin
Pajakulma
Jouko Heikkinen
Heikkisen Lomamökit Tmi
Jari Ruotsalainen
JRJ-Paja Oy
Pekka Lukkarinen
Koneurakointi Lukkarinen Oy
Marjut Kauppinen
Romuprinsessan kädentaito ja luontopalvelut
Anne Pitkänen
HerkkuApaja Oy
Harri Väänänen
Paras Ilotulitus
Kari Rissanen
Pohjois-Savon Rakennus Oy
Risto Väänänen
Liikenne Väänänen Ky
Arto Väisänen
Energiapalvelu Väisänen Oy
Jarno Kovanen
Laatuilma Jarno Kovanen
Heikki Laitinen
Trans-Laitinen Ky
Ville Ruotsalainen
MR-Koneurakointi
Tuomas Pesonen,
Työkalu-Suomi Oy
Jari Tikkanen,
Webbiriihi
Kari ja Päivi Lappi,
Hunajalähde Oy
Tiina Tanskanen,
Insinööritoimisto Rak-Fix Oy
Marika Valkonen,
Koulutettu Hieroja Marika
Valkonen
Taisto ja Jaana Lappalainen,
K-market Ruokamestari
Tuula Lappalainen,
Tilitoimisto TiliLappi Oy
Minna Partti,
Alina/Kertun Kotihoiva Oy
Sirkka Koivisto,
Iloinen viivi Oy
Marjatta Heikkilä.
Suunnittelupalvelu Heikkilä Ky
Raija Tikkanen,
Tmi Raija Tikkanen Tukkatikki
Heikki Ollikainen,
Lapinlahden Tili Oy
Kimmo Savolainen,
Kimmo A. Savolainen T:mi
Jorma Sonninen,
HoivaSavo
Jari Puttonen,
JP Studiokeramiikka Oy
Lassi Mehtonen,
Lametal Oy
Satu Kuutsa,
Fysiopalvelu Satu Kuutsa
Aila Koski-Vähälä,
Micare Line Oy
Sami Taimela,
Okun Hepofix
Anni Pursiainen,
Somistuspalvelu Anni
Pursiainen
Erkki Litmanen,
Lapinlahden Koneistus Oy
Soile Pesonen,
Hierontapalvelu Gentle Touch
Pauli Lyytinen,
Patasi Tmi
Sirpa ja Pentti Ruuskanen,
Kiinteistöpalvelu Ruuskaset Ay
Risto Martikainen,
Lapinlahden Virkku Oy
Anja Eskelinen,
Anjan Pihaputiikki Oy
Markku Karivainio,
Vihertaimet Ky
Mika Heide,
Ikkuna-ja oviasennus Heide Oy
Arto Tallgren,
Tallgren Arto Ay
Birgitta Lipponen,
Hiuspiste Birgi
Jari Kuokka,
Triacle Oy
Harri Laitinen,
Kiinteistönvälitys Harri
Laitinen Oy LKV
Janne Lehtonen ja
Marika Pehkonen,
Mellano Oy
Hannele Väisänen,
Hantan Hiushuone
Timo Honkanen,
Teollisuuslinkki Oy
Heli Kaipiainen,
Perhekoti Majakka Oy
Mia Holopainen,
Kauneus-ja jalkahoitola
Ruususen Aika
Pasi Puustinen,
Elämänturvaaja Pasi
Katariina Karppinen,
Lahdentauksen Piika ja
Pehtoori
Jouni Majala,
Matin ja Liisan Asema Oy
Jari Rissanen,
Savon Vänkäri
Veronika Korhonen,
Vaatemaailma Ky
Timo Heikkinen,
Hammaskeskus Vilhelmi
Lapinlahti
Ari Nousiainen,
Cargo Team/Kiinteistöhuolto
Eija Junttila,
Kakku & Lapio
Ari Väisänen,
Nelson House Oy
Mika Kinnunen,
Kinnunen Ky
Teemu Nevalainen,
Lapinlahden Sähköpalvelu
Pekka Karppinen,
Maarakennus Ja Monipalvelu Karppinen
Maija-Liisa Puustinen,
Maijun Ensiapukoulutus
Marita ja Esa Lähdesmäki,
Jokiniemen Matkailu
Reijo Mykkänen,
Mykkänen Reijo
Terhi Klemetti,
Studio Cutting Crew
Niina Laitinen,
LAINI design Oy
Anu ja Esko Sorjonen,
Lapinlahden
Kirjakauppa KIPA
Johanna Juntunen,
Savon LVI-talo
Erkki Jyrkkänen,
Jyrkkänen Ky

Jätä kommentti

*