Vuoden alusta lähtien Kela-takseilla uudet palveluntuottajat – muitakin muutoksia tulossa

Pohjois-Savossa on 1.1.2022 alkaen kaksi Kela-taksin palveluntuottajaa, Taksi Helsinki Oy ja Joensuun Taksi Oy. Petri Karvinen
Tero Joutselainen

Tero Joutselainen

Pohjois-Savossa on vuoden 2022 alusta lähtien kaksi Kela-taksin palveluntuottajaa, Taksi Helsinki Oy ja Joensuun Taksi Oy, joista asiakkaalla on mahdollisuus valita kummalta hän kyydin tilaa. Uudet toimijat kuljettavat asiakkaita 1.1. lähtien, mutta tilauspalvelu on toiminut jo jonkun aikaa ja 31.12. alkaen vieläpä ympäri vuorokauden.

Tähän asti Kela-kyytejä Pohjois-Savossa on välittänyt kuopiolainen Pro-Keskus Oy.

Palveluntuottajat vastaavat siitä, että kaikki niiltä tilatut Kelan korvaamat taksimatkat hoidetaan tilauksen mukaisesti ja tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla. Kyseessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn ja välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin. Maksuliikenteessä käytetään Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, matka pitää tilata numerosta 0800 414 614 (Taksi Helsinki Oy) tai numerosta 0800 102 000 (Joensuun Taksi Oy). Näistä numeroista tilatuista matkoista asiakas maksaa vain omavastuun, joka on enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tilauspuhelu on maksuton.

Kuulo- ja puhevammaiset asiakkaat voivat edelleen tilata taksimatkansa tekstiviestillä. Asiakkaan täytyy kuitenkin ilmoittaa tietonsa ensin soittamalla uusille palveluntuottajille. Myös tekstiviestipalvelun tilausnumerot muuttuvat.

Valinnanvapauden lisäksi myös muita asiakkaiden toivomia muutoksia on luvassa. Jatkossa asiakas saa halutessaan tekstiviestillä tiedon, kun auto on hyväksynyt tilauksen, sekä kuljettajan puhelinnumeron.

Asiakas saa halutessaan tekstiviestillä tiedon, kun auto on hyväksynyt tilauksen, sekä kuljettajan puhelinnumeron.

Toinen tärkeä muutos on, että pitkäaikaiset tiedot asiakkaan oikeudesta taksin käyttöön sekä vuosiomavastuun täyttymisestä välittyvät Kelasta palveluntuottajalle.

Tiedot välitetään Takso-nimisessä sähköisessä kyselypalvelussa, jonka kautta voidaan asiakkaan luvalla välittää myös​ muita matkaan liittyviä​ pitkäaikaisia tietoja. Tällainen on esimerkiksi tieto siitä, tuleeko matkalle mukaan apuvälineitä.

Palvelun kautta voidaan asiakkaan suostumuksella välittää myös tieto siitä, onko asiakkaalle myönnetty toimeentulotuen maksusitoumus matkan omavastuuosuutta varten. Jos asiakas ei anna suostumusta sähköisen maksusitoumuksen käyttöön, Kela voi myöntää hänelle edelleen paperisen maksusitoumuksen.

Jos Kela on myöntänyt asiakkaalle aiemmin oikeuden vakiotaksin käyttöön, oikeus siihen säilyy, vaikka palveluntuottaja vaihtuu. Asiakkaan kannattaa tiedustella nykyiseltä vakiotaksiltaan, jatkaako hän kuljetuksia jommallakummalla uusista palveluntuottajista.

Jos asiakkaan nykyinen vakiotaksi ei jatka asiakkaan kuljetuksia 1.1.2022 alkaen, asiakkaan pitää ottaa yhteyttä palveluntuottajaan uuden vakiotaksin järjestämiseksi. Kela suosittaa, että asiakkaat kysyvät uutta vakiotaksia sen jälkeen, kun ovat ehtineet vertailla alueensa palveluntuottajia esimerkiksi alkuvuoden ajan.

Asiakkaan kannattaa tiedustella nykyiseltä vakiotaksiltaan, jatkaako hän kuljetuksia jommallakummalla uusista palveluntuottajista.

Kela-taksit

Pohjois-Savossa 10 miljoonaa euroa

Vuonna 2020 Kela korvasi Pohjois-Savossa 175 826 taksimatkaa.

Korvauksia maksettiin 24 479 henkilölle.

Kustannukset olivat 10,2 milj. euroa.

Yhteensä Kela korvasi vuonna 2020 noin 2,7 milj. taksimatkaa 367 610 henkilölle.

Taksimatkoista maksettiin korvauksia noin 169 milj. euroa.

Kommentoi