Korona: Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset - Määräys on voimassa 22.1.2021 saakka

Tero Joutselainen

Tero Joutselainen

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Itä-Suomen alueella sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää alle kahdenkymmenen (20) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Tilaisuuksien turvallisuus on varmistettava noudattamalla tarkasti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Päätös koskee kaikkia Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen eli Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien kuntia.

Määräys on voimassa 22.1.2021 saakka.

Tällä päätöksellä Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa aiemmat määräykset koskien yleisötilaisuuksien rajoittamista.

Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret ja rajoitustoimet ovat välttämättömiä

Koko valtakunnan heikko tilanne heijastuu kaikille alueille, ja epidemia on kiihtynyt koko maassa.

Ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon ja etenkin suurempiin tapahtumiin saavutaan usein eri puolilta maata.

Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat liian suuret ja rajoitustoimet ovat välttämättömiä.

Tartuntataudin leviämisen estämiseksi yli kahdenkymmenen (20) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltäminen on välttämätöntä.

Päätöksen vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen, elinkeinoelämään ja perusoikeuksien toteutumiseen on arvioitu.

Päätös ei kajoa näihin enempää kuin on välttämätöntä tämän hetken kiihtyvässä ja epävarmassa epidemiologisessa tilanteessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa tilannetta tarkasti. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Kommentoi