Korona: Alueellinen suositus on, että joulun ja uudenvuoden aikaan ei järjestetä yli 20 hengen yleisötilaisuuksia

Tero Joutselainen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on COVID-epidemian perustasolla. Vaikka oman alueemme epidemiologinen tilanne on tällä hetkellä edelleen hyvä, se voi äkillisesti huonontua jouluun liittyvän matkailin myötä, koska isossa osassa maata epidemia on leviämisvaiheessa.

Alueellinen COVID-19-työryhmä, koronanyrkki päätyi suosittamaan epidemian torjuntaan liittyvää ohjeistusta ennakoivasti.

Alueellinen koronanyrkki suosittaa, että joulun ja uudenvuoden aikaan ei järjestetä yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ja pyytää AVIa huomioimaan tämän suosituksen kokoontumisrajoitusta määrätessään.

Tämän rajoituksen lisäksi suositellaan, ettei myöskään yksityisitilaisuuksissa (perhejuhlat ja joulun vietto) järjestettäisi isoja juhlia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmiin kuuluvien suojaamiseen tartunnalta sekä kotona että vanhusten asumispalveluyksiköissä.

Matkustamista leviämisvaiheen alueille ja sieltä Pohjois-Savoon tulee nyt harkita hyvin tarkasti, jotta epidemia ei leviäisi räjähdysmäisesti myös Pohjois-Savossa heti pyhien jälkeen. Riskiryhmiin kuuluvien tapaamisia olisi hyvä harkita siirrettäväksi ensi vuoden puolelle.

Kasvomaskia kannattaa käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, myös yksityisissä tapaamisissa.

Alueellinen nyrkki tähdentää edelleen, että harrastustoiminta tulisi järjestää siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Harkinnan mukaan harrastustoiminta suositellaan tarvittaessa keskeytettäväksi, mikäli tartuntoja on todettu.

https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta

Kommentoi