Valtuustossa: Kuntapäättäjän on tärkeintä nähdä lähelle

Tarmo Heiskanen

Tämän hetken tiedon mukaan kuntavaalit tullaan järjestämään huhtikuussa. Ehdokashankinta puolueilla on menossa ja joillakin jo kampanjointikin on alkanut. Kuntavaalien valtakunnallinen kampanjointi usein on hyvin kaukana kuntatasosta. Puolueet mittelevät kannatuksensa nostamiseksi yleispoliittisilla teemoilla, keskittyen asioihin, joihin kuntatason päättäjät eivät voi vaikuttaa. Lisäksi puolueet helposti nokittelevat toisiaan toisarvoisista asioista.

Tällainen soveltuu huonosti kuntavaaliympäristöön. Kuntavaaleissa valitaan edustajia, joiden tehtävänä on lähtökohtaisesti huolehtia Kuntalain 1. luvun 1§:n toteuttamisesta: ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.”

Lapinlahden kokoisessa kunnassa, miksei suuremmissakin, on tuossa hommia ihan tehdä asti. Toivotaan, että ehdokashankinta kaikkien puolueiden osalta sujuisi hyvin ja puolueet löytäisivät paljon uusia, hyviä ehdokkaita. Tätä kautta olisi mahdollista uusia myös valtuustoa ja saada tuoreita ajatuksia ja jopa uusia näkökulmia asioihin. Tahtoo vain olla niin, että me pitempään mukana olleet uraudumme. Luulemme tietävämme kaiken, jotkut meistä varmaan tietävätkin, mutta silti asioita voi ajatella varmaan myös jollain toisella tavalla.

Kuntien tulevaisuus on joltisenkin epävarma. Miten käy soten? Mistä potkua elinvoimaan? Miten digitalisaatio vaikuttaa? Tuleeko paluumuuttoa? Miten investoinnit maksetaan? Kestääkö talous? Miten kunnan toiminnat olisi järkevää järjestää?

Nuo kaikki ovat tärkeitä, ja isoja, kysymyksiä. Tämän seudun kuntien osalta paljon isompia kuin maahanmuuttajat, elvytysrahasto tai tieto siitä kuka ei käskenyt käyttää maskia keväällä. On selvää, että valtakunnalliset päätökset asettavat reunaehdot kuntien päätöksille, mutta näiden reunaehtojen sisälle jäävästä päätöksenteosta on nyt kysymys. Kuntavaaleissa valitaan siihen työhön päätöksentekijöitä.

Näille päätöksentekijöille on tärkeintä nähdä lähelle. Kuntalain mukainen asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämisen velvoite vaatii sitä. Juuri tämä lähelle näkeminen antaa sitä sisältöä päätöksentekoon, arjessa näkyvät tavalliset asiat; terveyspalvelut, koulut, päivähoito tai kirjasto. Näistä asioistahan kunnissa päätetään.

Näille päätöksentekijöille on tärkeintä nähdä lähelle.

Lainaan tässä monien lapinlahtelaisten tunteman, Kiuruveden kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mira Kokkosen kolumnia Iisalmen Sanomista. Minusta Mira tiivistää sen, mitä kuntapolitiikka on:

"Puoluepolitiikka voi tuntua kaukaiselle, ja monet innostuvat toimimaan yksittäisten asioitten puolesta tai niitä vastaan. Sekin on äärimmäisen tärkeää ja hyödyllistä, mutta tarvitaan myös niitä peruspuurtajia, jotka ovat mukana vuodesta ja päätöksestä toiseen. Yksittäisissä asioissa vaarana on, että kokonaiskäsitys nykytilanteesta ja tulevaisuudesta karkaa. Pelkkä vastustus tai puolustus ei riitä mihinkään."

Esitän myös oman toivomukseni puolueille. Olisi hienoa, jos puolueet ja ehdokkaat keskittyisivät tuomaan esille omia ajatuksiaan, huolenaiheita ja ratkaisuja. Helpompaa on tietenkin arvostella muita (ja tätä tapahtuu puolueesta riippumatta), mutta rakentavaa se ei ole. Tuleva aika kuntapäättäjänä tuskin on helpompaa kuin tämä aika ja silloin yhteistyö olisi voimaa. Ja yhteistyötä on helpompi rakentaa sovun, kuin riitelyn päälle.

Kirjoitus on osa valtuuston puheenjohtajan kokouksen avauspuheenvuoroa.

Keskustelu