sunnuntai 31.5.2020 Helka, Helga

Lapinlahden ja Varpaisjärven paikallislehti

Koulua käydään kolmessa solussa

Matin ja Liisan koulun uudisrakennuksen rakennuslupahakemus jätetään kesäkuun alkupuolella.
– Heti lomien jälkeen elokuun alussa on saatava kuokka maahan, toteaa Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n työpäällikkö Timo Kainulainen aikataulusta.
Töitä on vielä ennen rakennusluvan jättöä, mutta paljon on jo tehtykin.
– Sellainen mielikuva on syntynyt jo tässä vaiheessa, että se perussuunnitelma, mikä meillä on käytössä, on hyvin lähellä valmista, kertoo KVR-urakoitsijan rakennuttajakonsultti Esa Mustonen.
Nykyiselle Matin ja Liisan koulun kenttäalueelle sijoittuvaan uuteen kouluun on mitoitettu tilat luokille ensimmäisestä kuudenteen.
– Koulussa on myös jakelukeittiö tai palvelukeittiö, kumpaa nimeä nyt haluaa käyttää, sekä ruokala, jossa koko koulualueen noin 600 oppilasta ruokailee, kertoo pääsuunnittelija Pauli Nuutinen.
Kerrallaan ruokailemaan mahtuu 220 oppilasta. Ruokailu tapahtuu karkeasti jakaen kolmessa vuorossa, mutta käytännössä ruokailu on liukuvaa.
Koulu on betonirunkoinen ja tehty betonielementeistä tiiliverhoilulla.
– Kokonaisuudessaan elementtivalmisteinen koulu. Rakennus on kaksikerroksinen.
Rakennuksen pinta-ala on 4220 bruttoneliömetriä ja tilavuus 20 000 kuutiota.

Koululla on kolme jotakuinkin identtistä oppimissolua, jossa alakoululaiset tekevät työtään. Yhdessä solussa ovat 1–2-luokkalaiset, toisessa 3–4-luokkalaiset ja kolmannessa 5–6-luokkalaiset.
– Kaksi soluista on ylemmässä kerroksessa. Koulussa on tämä päivän oppimisperiaatteiden mukaisesti avointa oppimisympäristöä luokkien välillä. Ja on avattavia siirtoseiniä, joilla luokat on yhdistetty.
Alueen keskiössä on solualueen nimellä kulkeva tila, joka on luokkien yhteinen alue ja jota käytetään myös oppimiskäytössä.
Jokaiseen soluun tullaan eteistilan kautta, johon jätetään kengät ja päällysvaatteet.
– Koulu on kengätön koulu. Sisällä liikutaan paikasta toiseen sisäjalkineissa tai sukkasillaan.
Musiikkitiloissa on kaksi isompaa opetustilaa ja harjoittelutiloja, joita tulevat käyttämään myös alueen muiden koulujen oppilaat.
Oppilashuollon tilat sijaitsevat uudella koululla. Ensimmäisessä kerroksessa ovat psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat sekä koko henkilökunnan oleskelu-, työskentely- ja sosiaalitilat.
Väestösuojatilat ovat uudessa rakennuksessa kahdessa osassa.

Opetuksellisesti toiveet ovat toteutuneet suunnitelmassa hyvin. Ja suunnittelua jatketaan siis edelleen tiiviisti.
– Ihan lopullisessa hahmossaan koulu ei vielä ole esimerkiksi väliseinien osalta, kertoo sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen.
Kolmessa solussa on luokka-asteiden pienryhmätilat.
– Luokat ovat toisiinsa yhdistettäviä ja pyritään siihen, että luokat olisivat myös soluauloihin yhdistettäviä. Meillä on monipuolista tilaa luokkatilojen lisäksi. Myös pienryhmätiloja ja soluaulat, joissa pystytään opiskelemaan.

Välituntipiha tulee olemaan hyvin pitkälti nykyisillä paikoillaan eli purettavan koulun yhteydessä.
Liikennesuunnittelu alkaa nyt uudestaan. Sen toteutus on kunnalla. KVR-urakka rajoittuu lähes rakennuksen ulkoseiniin. Liikennesuunnittelu käsittää alueen niin sanotusta junamontusta aina koululle asti.
– Liikenteen järjestämisessä on paljon työtä. Vaihtoehtoja on ollut jo monia, mutta kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa, kertoo tekninen johtaja Eero Mykkänen.
Suunnittelua opetushenkilökunnan puolelta vaatii kiinto- ja opetuskalusteiden hankinta, joka ei kuulu urakkaan.

Jätä kommentti

*